Ved-, hage- og serviceavdelingen

Ved-, hage- og serviceavdelingen

Velkommen til ved- , hage- og serviceavdelingen! Vi påtar oss store og små hageoppdrag! Vi leverer ved og bærer gratis på plass (i Modum kommune) ved kjøp av 15 sekker eller mer!

Velkommen til ved- , hage- og serviceavdelingen

vedlager
Vi har tørr og flott ved til salgs!
Vi leverer og plasserer veden akkurat der du vil ha den!

Hageoppdrag-trefelling

Det meste av virket enten feller vi selv eller får vi.  Vi produserer mest bjørk og blandings ved.

Vi kapper, kløyver og pakker veden i 60 liters sekker .

 

Veden vår går fort unna, og vi begynner utkjøringen i mai.

Vår kundekrets er primært i lokalmiljøet, men vi kan også levere
andre steder.

Bestiller du  15 sekker eller mer leverer vi fritt tilkjørt innen Modum
kommune!

Kontakt oss: tlf 32 78 14 50

e-post utegruppe@modumasvo.no