Vi tar ikke imot privat tøy i sommer

På grunn av ferieavvikling tar vi ikke i mot dyner, puter, duker til rulling - eller annet privattøy over skranke i sommer (26.06.2023 - 13.08.2023)

På grunn av ferieavvikling har vi ikke kapasitet til å vaske dyner, puter etc. som leverer disse til oss over disk.

Vi har heller ikke kapasitet til å ta imot duker for rulling i samme periode.

Vi tar selvsagt imot vask for våre faste kunder!

GOD SOMMER!